zeg-med

about img

Tytuł projektu:
Uruchomienie technologii wytwarzania wielowarstwowych zgrzewanych dyfuzyjnie układów przepływowych z tworzyw sztucznych firmy ZEG-MED

Opis projektu:

Przedmiotowy projekt, związany jest z przeprowadzeniem inwestycji technologicznej skutkującej wdrożenie do ZEG-MED S.C technologii wytwarzania wielowarstwowych zgrzewanych dyfuzyjnie układów przepływowych z tworzyw sztucznych, stosowanych w medycznych i biotechnologicznych instrumentach analitycznych, która umożliwi uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali międzynarodowej, specjalnych układów przepływowych stosowanych jako komponenty w urządzeniach diagnostycznych in vitro (IVD - In Vitro Diagnostics) oraz w aparatach do analizy DNA.

Celem strategicznym projektu jest „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firmy ZEG-MED poprzez wdrożenie własnej, nowej technologii wytwarzania wielowarstwowych zgrzewanych dyfuzyjnie układów przepływowych z tworzyw sztucznych, stosowanych w medycznych i biotechnologicznych instrumentach analitycznych, będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych”.

Nowa technologia obejmująca nowatorskie rozwiązania w obszarze zgrzewania dyfuzyjnego, technologii plazmowej, a także technologii obróbki mechanicznej tworzyw sztucznych, opracowana została samodzielnie przez dział B+R firmy ZEG-MED S.C. W testach technologii brała udział firma Pakt Electronics Aleksiński Sp. J. (w zakresie testowania nowej metody zastosowania technologii plazmowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych), a uzyskane wyniki w zakresie wytrzymałości na rozwarstwienia potwierdzone zostały przez Politechnikę Rzeszowską – Laboratorium Badań Materiałów. Na podstawie wyników prac B+R opracowano produkty w postaci wielowarstwowych makro układów przepływowych z tworzyw sztucznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Budowę zakładu produkcyjnego wielowarstwowych układów przepływowych z tworzyw sztucznych (1 kpl.)
  • Zakup centrum obróbczego CNC (2 szt.)
  • Zakup plazmowego systemu niskociśnieniowego (1 szt.)
  • Zakup wyposażenia – stoły robocze i montażowe (4,00 szt.)

Całkowita wartość projektu: 850 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 805 340,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 563 738,00 PLN

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
III Oś priorytetowa: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"
about img

Postępowania ofertowe

Postępowanie ofertowe NR 02/2020/3.2.2/POIR/RB z dnia 25.06.2020r.


Contact Us

Our Office

Ul Leśna 184, 39-100 Ropczyce, POLAND

Email: zegmed@zegmed.com

Janusz Zeglen: +48 577 553 790

Krzysztof Zeglen: +48 690 862 668

Social